Profil

InSoft bol založený v roku 1999 v Slovenskej Republike s cieľom poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby v oblasti informačných technológií.

V oblasti informačných technológií sme sa v priebehu nášho pôsobenia na trhu zamerali na dodávku moderných technologických riešení v oblasti výpočtových systémov a informatizáciu spoločností za účelom zvýšenia efektivity práce a produktivity výroby.

Našim cieľom je poskytovať našim klientom maximálnu kvalitu produktov, služieb, ponúkať informačné systémy šité na mieru, efektívne riešiť support už k existujúcim informačným systémom a predovšetkým flexibilne sa prispôsobovať požiadavkám trhu. Naši zákazníci od nás dostávajú vždy len to najlepšie pri maximálnej možnej kvalite služieb a najvyššej miere spokojnosti.

Ceny za naše služby sú podľa vyjadrení našich zákazníkov dlhodobo najnižšie aj preto, že naši zamestnanci sú na projekty alokovaní ad hoc, čiže práve vtedy, keď treba. To nám umožňuje aktívne pôsobiť na súčasný trh s informačnými technológiami.